Epigraf, Uzak Ülke projesinin elemanıdır

Şehirde biri öldüğünde / Bütün ışıklar yanar. | Onur İlkorur

Emre Sururi Hakkında /


Emre Sururi hakkında

bir şeyler (3. satir)