Epigraf, Uzak Ülke projesinin elemanıdır

İlkin pencere ölecek, akabinde ben. | Emre Sururi, Eda'bi Mektuplar

S. / John Updike


Bugün Kundalini'den bahsedeceğiz. Kundalini nesnelerin içindeki dişi enerji
demektir. Burada sadece kadından söz etmiyoruz; Kundalini herşeyin içindedir.
Omurganın tabanında, Muladhara denilen tamel çakrada, kıvrılmış biçimde uyur.
Bu çakranın nilüferinde dört tane kırmızı çiçek yaprağı vardır. Üstlerinde
Sanskrit harfleri ile va, şa, ça, sa yazılıdır. Bu harfler sarı bir karenin
içine yerleştirilmiştir; bu da yeryüzü öğesidir. Karenin içersindeki ters
üçgen, linganın etrafında üç buçuk kere dolanmış Kundalini'yi tutar. Linga
erkek organıdır, aynı zamanda evrenin geçirdiği oluşum ve son buluş
süreçlerinin tekrarlanan gizemli uzamını temsil eder. Hem de Brahma'nın, kaba
maddesel dünyanın yaratıcı-tanrısının, bulunduğu çakradır. Bunun, dört kolu, üç
gözü ve dört yüzü vardır; ve düşünürlerin dediğine göre, ellerinde üç çatallı
mızrak, kavanoz, tespih tutar ve geriye kalan eliyle de korkuyu defeden mudra,
abhayamudra hareketini yapar. Enerjisinin adı Dakini'dir, parlak pembe
rengindedir ve ellerinde kılıç ve su kabı gibi şeyler tutar. Bu çakrada bir de
boynunun etrafında siyah bir bant olan iri bir fil vardır. Bu da fiziksel
direncin simgesidir. Koku alma prensibi bu çakra ile çağrıştırılır. Omurganın
tabanında yer alan Muldhara hakkında bütün bildiklerimiz bu kadardır.

Bana soruyorsunuz, Kundalini nasıl uyanır? Linganın etrafına dolanmış
uyumayı nasıl bırakır? Doğru nefes alma, pranayama ve bütün duyuların
kapatılması, pratyahara, iki yüce nadilerden, ay kanalından ida, güneş
kanalından ise pingala yoluyla aşağıya istem yollar. Bu nadiler nelerdir diye
sorarsınız? Bunlar gizli bedenin sinirleri ve damarlarıdır, nesnel beden ile
bir arada varolurlar. Gizlisine sukşma diğerine ise sthula denir. Nadilerden
aşağıya yeterince istem gittiği zaman, Kundalini harekete geçer. Zihnin
titreşimlerini dinlerken önce Ram hecesi ile sonra Yam hecesi üzerine sırayla
düşünceye dalar. Bir yandan da ulu metafiziksel hece Om sık sık telaffuz edilir
ve büzgen kaslar soğurma yoluyla yukarıya doğru kasılır. Bütün bunlar
Kundalini'yi uyandırır. Parlak ay ışığı altında yerinde duramayan, bir türlü
uyuyamayan kadına benzer. Kundalini Muladhara'yı terk ettiğinde cıvıldayan
cırcır böceği sesi gelir.

John Updike
S., YKY


John Updike'ın 'S.' romanından, chakra'lar üzerine
http://epigraf.fisek.com.tr/index.php?num=405
Emre Sururi tarafından, 24/03/2001 tarihinde gönderildi.
Epigraf: Online Türkçe Edebiyat Arşivi | http://epigraf.fisek.com.tr