Epigraf, Uzak Ülke projesinin elemanıdır

Şehirde biri öldüğünde / Bütün ışıklar yanar. | Onur İlkorur

Allahım Neydi Günahım / Emir Gümrükçüoğlu


ALLAAAAHIIIM NEYDi GUNAHIM, GUNAHIM NEYDi ALLAAAAAHIIIIM... YA DA EBEGUMECi
(5 perdelik intihar)

(hava soguktur)
"Tirinay nom tirinay nom"
"Buyrun?"
"Bir $i$e gazoz lutfen. Bidap dibap pa dibudip. Bir de kIsa kemIl. Nay nom..."
"Tabii..."

'ZIrn... ZIrn...'
"Ay geldim ayol."
(gelir)
"RIm rIm rIm... Bir anketimiz var hanIm efendi. Hic a$Ik oldunuz mu?"
(arkadan bir ses)
"Kimmi$ o hanIm? OymayayIm gozunu... Cekil kapInIn onunden."
(kadIn ki$i kapInIn onunden cekilir, tornavida anketor gencin gozune girer)

"Lay lay lom. Ebegumeci ne tatlI... Lay lay... Lom lom... Saat de gec oldu.
Ben de yava$tan kalkayIm... Lala."
(yava$tan kalkar)
"Geldigine cok memnun oldum evladIm, yine bekleriz."
(yine beklerler)

-+-

Soguk bir hava vardI dI$arIda. Sabah guzel oldugu icin fazla da bir $ey
giyinmemi$tim. Yine de cok u$udugumu soyleyemem. Pembe bir esinti...
Hmmm... Sevdim bunu... Eve donunce not etmeliyim. Belki de bir romana
ba$larIm yine. Ve yine uc bolum sonra kesilirim ilhamdan. Acaba Kafka gibi
mi yapmalIydIm, once ba$I ve sonu mu olsaydI? Kendimi hikayaye mahkum
etmese miydim? Sadece not defterimi acIp, gunun imge menusunden seckiler
yapInca ipleri elimde tuttugumu sanmasa mIydIm? Acaba o zaman saygIdeger
olur muydum? Kafka ya$arken saygIdeger miydi? Ben kendimi Kafka'yla
kar$Ila$tIrIrken tarihi bir hata mI yapIyorum? Peki Max Bord ile Kafka aynI
ki$i mi? Ben salak mIyIm? i$te cevabInI bildigim tek soru...

-+-

Soguk bir hava vardI dI$arIda. Sabah hava guzeldi, yanIma bir $ey almadIm.
Ama zaten u$umuyordum. Soguk... Teypte Supertramp'in Loverboy'u var... "You
can't stop the lover boy"... Ehore... AbazanIn gucu olayI sanIrIm.
mehurge. Ahem. Neyse... CIvImayalIm... $urada hikaye yazmaya calI$Iyoruz
yani.

-+-

Hava soguktu ve soguk olan bu hava dI$arIdaydI. Sabah hava guzeldi ve
buradan yola cIkarak yanIma giyilebilecek her hangi bir obje almamI$tIm.
Ama pek u$udugum de soylenemezdi. Cunku eger dikkat ettiyseniz ilk cumlede
sogugun dI$arIda oldugu yazIyordu. Ben ise icerideydim. Dogal tabii...
iceri, dI$arI... AnladInIz degil mi?

-+-

DI$arIda soguk bir hava vardI, ve yalnIz degildi. YanInda ben de vardIm.
Sabah evden cIkarken havanIn guzel olmasI nedeniyle yanIma giyecek hic bir
$ey almamI$tIm. Ve cok u$uyordum. (Oh be)

-+-

YarIm saat kadar once oldukca sIcak bir cay icmi$tim. Dem dayansIn diye
icine konan karbonatIn o mide bulandIrIcI tadI duruyor olmasIna kar$In,
verdigi gecici sIcaklIktan eser yoktu. HasIr'a dogru yurumeye ba$ladIm.
U$uyor olabilirim, ama insan dayanmalI zor $artlara... OranIn cayI cok kotu
degildir. Hem dun de bu sabah da hava guzeldi, herhalde sandalye bulurum.
BulamadIm. KapalIydI. Kufur ettim. Daha uc saatim var. Ne yapsam ki?

-+-

KadIkoy'de bir yuruyu$ sonrasI icim IsInmI$tI ve artIk bereme ihtiyacIm
yoktu. Ancak oldukca yorgun hissediyordum kendimi. Nefes al. Nefes ver.
DI$arIda soguk bir hava vardI. Ama artIk u$umuyordum. U$usem de yanImda
kucuk bir bereden ba$ka giyecek bir $eyim yoktu, cunku sabah evden cIkarken
yanIma bir $ey almamI$tIm. CanIm vapura binmek istedi. Ama hayIr. Burada
beklemeliyim. Burada... Tam burada... Ama daha bir saat kIrk altI dakika
var gelmesine... Olsun. Ya erken gelirse? Belki ben Moda'dayken buradan
gecmi$tir. Belki donmu$tur. Evine... Belki bo$u bo$una bekliyorumdur. Belki
de ben salagImdIr. i$te emin oldugum tek $ey.

-+-

CanIm soguk bir $eyler icmek istiyordu. ArtIk dayanamIyordum. YIldIrIm'dan
bir kutu $uveps limon aldIm. Kendime geldim sayIlIr ancak bu sefer de
ellerim u$umeye ba$ladI. Nezleyken uyumaya calI$mak gibi... Kendini
uyuyacak bir rahatlIga sokman icin harcadIgIn her caba, yeni bir soruna yol
acar. Eh, kader utansIn diye icimden gecirdim ve beremi takIp oylece
beklemeye koyuldum.

-+-

Kitap okusam mI acaba? iyi de nasIl? Burada, yolun ortasInda olmalIyIm.
Hem kIrk be$ dakika kaldI onun gelmesine. Ah. Elli be$. Saatimin on dakika
ileri oldugunu yine unutmu$um. Salak ben.

-+-

CanIm sIkIlIyor. SelpagIm da bitti. Bufedeki adama seslensem acaba getirir
mi? Daha neler... Neyse, yanIma tek kaset almI$ olsam da en azIndan volkmenim
var.

-+-

Pilim bitti. Ve gelmesine on da... yirmi dakika var. Ya bugun i$e
gitmediyse? Ya ayrIldIysa? Onu nasIl gorecegim ki bir daha? Belki artIk
tanI$IrIz. Belki bir yIl sonra bu bekleyi$imi ona anlatIrIm da guler
geceriz. Belki ben cok $anslIyImdIr ve bugun i$ten ayrIlmI$tIr, son
donu$unde tanI$IrIz ve herkese talihimin dondugunu anlatabilirim. Bu arada,
ben salagIm.

-+-

Be$ dakika kaldI. Ve bu sefer yelkovan birin ustunde. Yani ileri oldugunu
hatIrladIm. Haha, bana saati sorar ve ben de gercek saat yerine okudugum
saati soylersem ne komik olur. Belki de komik olmaz, geciktigini sanIp
vapura ko$abilir. Neyse, yolun sonuna geldik sayIlIr artIk. Beklemenin
en zor bolumu de olsa son bolumu... Off... O kadar soguk bir hava var ki
dI$arIda... Ke$ke evden cIkarken hava sIcak diye yanIma bir $ey almamazlIk
etmeseydim.

-+-

Saat... Geliyor... Geliyor... GELiYOR!

-+-

Geldi, beni farketmedi, gecti.

-+-

DI$arIda soguk bir hava var. Offf.. Oyle guzel ki... Acaba dun
konu$tugumuzu hatIrlamI$ mIdIr? YanIna gidip konu$sam mI acaba? Ya
cekinirse? Ya kIzarsa? Kahretsin, bir daha ne zaman gorebilirim ki onu? Hem
kaybedecek neyim var? Konu$malI.

-+-

Ah ha ha... Cok komiksiniz... HatIrladInIz mI? Dun benden ate$
istemi$tiniz. Sonra ben de kibritle sigaranIzI yakmI$tIm. Sonra gozluk
camIm yere du$mu$tu de siz almaya kalkmI$tInIz. Ah ha ha... Cok ho$. Bu
arada... Benim adIm Sedat. Memnun oldum. Ah ha ha... Durun Birsen hanIm.
Bir espri yapacagIm. $imdi ben size "siz" diye hitap ettigim icin "Birsiz"
mi demeliyim? Ah ha ha... Komigim oyle degil mi?

-+-

Evet komigim. Cok komigim. O guldukce de oyle guzel oluyor ki... Oyle
icten ki... TanrIm elinden sigarasInI du$urunce benim almam ne guzel
raslantI oldu. Belki $imdi telefonunu da alIrIm. TanrIm... $ansIm dondu
i$te. Dondu... KahrolasI $ansIm dondu. Ve uc yIldan beri ilk kez kendimi
salak gibi hissetmiyorum.

-+-

HayIr efendim, muzik degil fizik... Muzigin de muhendisligi mi olurmu$? Ah
ha ha... Ya siz? Ah dogru ya... Siz calI$Iyordunuz sanIrIm. Ne i$le
me$gulsunuz? Oooo... Cok eglenceli olmalI... Ben de calI$Iyor sayIlIrIm ama
sandIgInIzIn aksine fizikle uzaktan yakIndan alakasI yok. Ah... i$te
geldik.

-+-

Be$ikta$ bana hic bu denli igrenc gorunmemi$ti. Niye geldik ki sanki?
Niye? Telefon... UnutmamalIyIm sormayI. Hah! NasIl unutabilirim ki? Ba$ka
bir $ey du$undugum mu var?

-+-

Siz ne tarafa gidiyordunuz? Yo hayIr, arabam yok, ve hic bir zaman
olacagInI da sanmIyorum. Sadece belki...

-+-

Al i$te... Boyle bir soru beklemiyordun degil mi salak herif! Bir "niye"
her $eyi tersine dondurebiliyor. Cevir lafI....

-+-

Sizinle sonradan da goru$mek isterim Birsiz ah ha ha... Tabii... KagIt
olacaktI.

-+-

TanrIm... O sordu. O SORDU!!! TELEFONUMU O SORDU!!!!!!!

-+-

iki yuz seksen otuz uc elli uc. Tamam mI? Goru$mek uzere... iyi gunler.

-+-

$imdi ne olacak? Ne olacagInI soyleyeyim sevgili salak, evden
cIkmayacaksIn artIk. Her an arayabilir. Belki de hic aramaz. Ama telefon
olayInI unutmamI$ olmana ve ona numaranI vermi$ olmana kar$In sen onunkine
sahip degilsin... Buyrun buradan yakIn.

-+-

Neden hep boyle olmak zorunda? Neden surekli bir salak umutlanma icine
girip sonra kendi salaklIklarIm yuzunden kendime acImak zorunda kalIyorum
ki? Hem acImak da hata... SuclamalIyIm... YargIlamalIyIm... Mahkum
etmeliyim... Boyle giderse olume... Ne yani? Hayat guzel, bunu biliyorum,
ama ya$amayI beceremedikten sonra, fIrsatlarIn cok olmalarIyla
ilgilenirken bunlar elden gidiyorlar. Ne olurdu sanki? Telefonunu alsaydIm.
Espri yapacagIm diye bu denli sulu olmasaydIm belki de beni ba$Indan atmak
icin telefonumu almI$ gibi davranmazdI. YarIn gitsem mi yine? HayIr. Kimi
kandIrIyorum ki... Eger benimle goru$mek isterse arar zaten. iyi de
tanIdIgI ben, ben miyim bakalIm? Onun gozunde $i$man, sulu ve belki de
biraz sevimli bir salaktan ba$ka ne olabilirim? Bu kadar acI cektigimi
soyluyorum ama bana zarar veren tek $ey umit degil mi? Tamam, belki hayatta
kalmamI saglayan $ey de umit. Ama goturuleri getirilerinden daha fazla.
Olmeli.

-+-

Hey, selam... Evine ne cabuk dondun. Ah ha ha... Cok sagol... $ey,
rahatsIz ettiysem tekrar "siz" diyebilirim. Ah ha ha... Espri oyle mi? Ah
ha ha. Tamam. YarIn olur. Nerede? Tamam. Ok. Goru$mek uzere.

-+-

Ehore... Telefonunu almayI yine unuttum. Amaaan. Salla gitsin. NasIlsa
yarIn onunlayIm.

-+-

Son.

Not: Hikayenin sonunda "yarIn" $eklinde gecen gun olan olaylar ve
sonrasI $oyledir:

Genc erkek gun boyunca kasIlIr. Yine de kIzIn telefonunu almayI unutmaz.
Genc kIz erkege bir dost gibi davranIr ve herkes onlarI oyle bilir. Zaten
oyle olurlar. Genc erkek zamanla ondan ho$lanmasInIn bir sanrIdan ibaret
oldugunu du$unur. OrasI oyle midir bu bilinmez. Havalar guzelle$ir ve
surekli beraber gezerler. Bir sene sonra genc erkek saatini on dakika geri
alIp bir manastIra kapanIr ve rahip olarak ya$amInIn sonuna kadar huzur
icinde ya$ar. Genc kIz ise vapurda ate$ini istedigi bir genc ile evlenir,
yetmi$ altI cocuklarI olur. KadIn kIsIr oldugunu ogrenince cinnet gecirir,
cocuklarInI, torunlarInI ve kocasInIn mezarInI bIcakla paramparca eder.

Son.

Not: Jerzy Kosinski bir salaktI.

Son.

Not: Ben de oyleyim.

Son.

Not: Bununla beraber Kosinski'yle ortak tek yanIm budur.

Son.

Not: Mustafa ve Serkan'In bir zamanlar yazdIklarIm hakkInda soyledikleri
bazI sozler yuzunden nete bu tarzda yazIlarImI atmIyordum. OnlarIn "ciddi"
olarak nitelendirdigi tek bir yazIm vardI ve bunu da iki uc ay once
yazmI$tIm (adI "huzun"dur, isteyen beygir ar$ivlerinden bulabilir). Ancak
sayIn Mustafa'nIn telefonda "nie hic yazI yazmIon artIkIn?" $eklindeki
sorusuna cevaben bu yazIyI atIyorum. BilgisayarImIn serial'I yanIk oldugu
icin ne zaman yollarIm bilemiorum. Bir olurunu bulacaz artIkIn. Neti
ozledim lan. Bir aydIr gozumde tutuyor. Neyse neyse... Bu kadar yav$ak bir
$eyi yazmakla kalmayIp bir de yollamI$ olmamdan dolayI Mustafa Guclu
dI$Inda herkesten ozur dilerim. Yine de bu tip $eyler yazmayI seviyorum. Ne
bir mizah yazarIyIm ne de edebiyatcI... Sadece zevkli... OkumasI nasIl
bilmiyorum ama yazmak zevkli... Tavsiye ederim. :)

Son.

Not: DI$arIda soguk bir hava vardI.

Son.

bibi,
SuicYco ve Doluca Ozel Kav (ehore, havam batsIn), 10 Mart 98.

"Abi, fazla deneyselsin.
Edebiyat sana gore degil.
$ansInI ba$ka dallarda ara.
Bu arada bir grup var,
Japon bir bascI almI$lar..."
-idris $ahin

"Plus ca change, plus c'est la meme chose" (yes it iz)

... Ay nooooooo ay nooooooo ay nooooooooooooo - ZupperTremp... Zup peer!

Emir Gümrükçüoğlu
Kişisel Arşiv


Emir Gümrükçüoğlu'nun 'Allahım Neydi Günahım' adlı hikayesi
http://epigraf.fisek.com.tr/index.php?num=23
Emir Gümrükçüoğlu tarafından, 08/11/2000 tarihinde gönderildi.
Epigraf: Online Türkçe Edebiyat Arşivi | http://epigraf.fisek.com.tr

epigraf     Bir önceki eser:   Zail'in Gölü / Emir Gümrükçüoğlu
<<< -- Rasgele bir eser -- >>>
   Bir sonraki eser:   O Belde / Ahmet Haşim