Epigraf, Uzak Ülke projesinin elemanıdır

Oğlan kıza dedi ki: 'Yapabileceğim bir şey var mı?' Yapabileceği milyonlarca şey vardı. Kız teşekkür etti, 'Hayır' dedi, acı çekti bunu derken. | Erhan Sümer

Cemal Süreya İçin Sürekli Şiir / Metin Altıok


- Area: Hitnet - Siir konulu edebiyat alani ----------------------------------
Msg#: 521 Local Date: 11 Jul 98 13:36:49
From: Emre Tasci Read: Yes Replied: No
To: All Mark:
Subj: metin altiok --- cemal sureya
------------------------------------------------------------------------------
- Area: Hitnet - Siir konulu edebiyat alani ----------------------------------
Msg#: 200 Local Date: 17 Feb 97 21:56:45
From: Serkan Isin Read: Yes Replied: No
To: All Mark:
Subj: Metin AltIok://Cemal Süreya için sürekli şiir
------------------------------------------------------------------------------
I.BİR İNCE HİLAL II.MİSİLLEME

Düşüne girerdi kimi zaman Sen ki şiirin kitil diliydin
Muğlak ve çocuk olarak İmgeyle gerçek arasInda
Hep bir sürgünü giderdin Gidip gelen pericik
Sözleri ağIzlarIna kilitli Sen Cemal Süreya
BazI uzun adamlarla Benzersiz ve depreşik
Kim olduklarInI bilmediğin. "Bir misillemeydin" dünyaya.

Yarana tuz basar gibi Şimdi sen öldün ya
SIzlattIn kendini için için Sanki eskimiş gibi
AcInI göğsüne gömmeyi Her şey yarI yarIya
Daha çocukken öğrendin Kuşkuyla bakIyor herkes
Ve müthiş bir parIltIyla Çevresindeki eşkiyaya
YanardI engin gözlerin. Görünmeyen bir yan arIyor

İşte o bastIrIlmIş acIyla Sen ağItInI kendi yakan
SoluklandI kostak şiirin Mazlumun süren kökü
Ve kadInlarI severek Bak ürperiyor durgun sular
Yeni anlamlar yüklediğin Ve doğuda yerde
Gündelik kelimeler gibi Derin bir meşelikten
Ufkunda sevdayla tenin. Avaz avaz geçiyor rüzgar.

Şimdi senin revnaklI sesin Şimdi sen öldün ya
Burada ve her yerde YumuşacIk bir çizgi
Yollara düşmüş yürüyor Ediniyor avuçlarIna
Üstüne üstüne şehirlerin Yeni doğan çocuklar
MayasI olmuş rengiyle ArtIk sevda yazgIlarInI
Doğurgan bir öfkenin. O çizgiden okuyacaklar.

Ta şuramda canevimde Bilmiyorum bir turnadan
Güzel yüzün duruyor Acaba kaç şiir çIkar
AlnInda ince bir hilal Ama senin şiirinden
Ki simgesidir muhabbetin Kalkan turnalar
Bak büyüyüp dolduruyor Mutlaka halkIn
İçini billur bir kürenin. Solgun tarihine konarlar.


III.ŞAPKA

Cemal'in imzasIndaki fotör
Bazen başInda da olurdu
YalnIz bir amatör
Biraz mahçup dururdu.
Ve Cemal hep bir yerlerde
Unutturdu o şapkayI
Ama şapkaydI belki de
İsteyen unutulmayanI!

Kolay değildi doğrusu
Öyle bir başta durmak
Her bir şiirin forsu
Hem de eşya olmak.


IV.BEN'DEN ÖTE AŞKA DOĞRU

Koca bir divan sahip çIkmIş Leylâ Ve Mecnun'a
NazIm'sa yüceltilmiş Ferhat'la Şirin'i
Ve AslIdan ayIrIp o ünlü şiirinde
Bir başka sevdayla yakmIştIr Kerem'i
Diğer ikililer destanlarla gelmişler bugüne
İşte Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre...

Cemal diyor ki aşktan aşka fark vardIr
Kimi zaman han olur, yol olur kimi zaman
Yolcu da kendisidir, çünkü aşkta ben olmaz
Ben'ini silmeyenden gerçek aşkI bekleme.

Bir yeraltI suyu olarak kalmIştIr Mem-u Zin
Doğuda bile çok az kimsenin bildiği
Çünkü Ahmede Hâni takIlIp kalmIştIr
Her zaman sIkI bir kimlik kontrolünde
SanIrIm bir tek Hilmi Yavuz'da geçer
Bildiğim kadarIyla yazIlI Türk şiirine...

Cemal diyor ki aşktan aşka fark vardIr
Bazen ipe götürür sallandIrI sehpada
BuyurgandIr adIna hutbe okutur bazen
Kendine yol döşeyenden gerçek aşk bekleme.

Örneğin kimine Paris'te aşk başkadIr
Oysa Cemal hiç sevmedi o başka aşkI
Bir sunayla beraber gidip ed gördüğünde
Elini bile sürmeden aynI otelde yattI
Bir kuş yuvasI ekiyle, ama o da yerinde
BağlI kaldI doğunun gizemli aşk fiiline.

Cemal diyor ki aşkla vardIm bir gürlüğe
"Daha geniş bir gökyüzünde soluk alan şiire"
Bir abdal görgüsüyle benden çIkIp yürüdüm
BakIn görün ölümün başI nasIl önünde.

V.SÜREYA'NIN ŞİİRİNDE NELER VAR?

1.Yağmur sonu IslanmIş bir çimento taşlIk var;
Derinliğiyle gökyüzüne şirk koşan.

2.Yumuşak yüzlü, doğru sözlü bir ayna var;
BakanI yüreğiyle buluşturan.

3.Ana-kIz sütüyle karIlmIş bir şifalI merhem var;
Her yarayI tez zamanda sağaltan.

4.Doğudan batIya esen bir ebruli rüzgâr var;
Eğrilmiş yedi ayrI bahardan.

5.El yordamIyla kendini bulmuş bir ten var;
AyIpsIz ve utançsIz mevsimini yaşayan.

6.Soluk soluğa, ter içinde bir firari tarih var;
Kurutulmuş siyaset tuzaklarIndan.

7.Sevdayla inceltilmiş gülkurusu bir kan var;
Çifte bir özleme yol gösteren zifaftan.

8.Esirgeyen bağIşlayan beş bin yIllIk el izi var;
İnsanIn kutlu yaşam savaşIndan.

... "Non foras ire, in teipsum redi; in interiare homine habitas veritas"
-!- "Uzaga gitme, dön icine; hakikat senin icinde " St.Augustine... Metrolopden kacan adam ve guz ve ova ve du$,ayni tepede...
-!- Blue Wave/DOS v2.20
! Origin: Beygir BBS- 0216-416 89 49 Kalbim Istanbul'da kaldi (8:100/149)


... Dogrusu ben anlamam ama
... Bir turlu insan vardir, der Stepan
... Her yerde yalniz olan
... Bir turlu insan vardir. (edip cansever)


... WiSh iS the FutURE anD asH waS The past. dF
-!- Blue Wave/386 v2.20
! Origin: Beygir BBS-0216-428 3736, 428 4694 O artik Istanbul'da (8:100/149)

Metin Altıok
HiTNet - Bir Acıya Kiracı - Bütün Şiirleri, YKY


Metin Altıok'un Cemal Süreya için yazdığı 'Cemal Süreya için Sürekli Şiir'
http://epigraf.fisek.com.tr/index.php?num=293
Emre Sururi tarafından, 08/02/2001 tarihinde gönderildi.
Epigraf: Online Türkçe Edebiyat Arşivi | http://epigraf.fisek.com.tr

epigraf     Bir önceki eser:   Üzerinden Sevişmek / Cemal Süreya
<<< -- Rasgele bir eser -- >>>
   Bir sonraki eser:   Burukluk / E.M. Cioran