Epigraf, Uzak Ülke projesinin elemanıdır

Ve yenildim ve sustum. | Edip Cansever, Yeniliş

Epigraf Hakkında / Emre Sururi